Het slopen van Solidariteit

Binnen steeds meer sectoren twijfelen werkgevers erover of ze nog wel door willen gaan met de cao’. Zo opende de Telegraaf afgelopen week. Steeds meer zaken worden ter discussie gesteld die op het eerste gezicht opzichzelfstaande ingrepen zijn maar in combinatie vormen zij een zeer groot geheel die de solidariteit slopen en bijdraagt aan de verruwing van onze samenleving. Deze blog gaat in op deze zaken. En heel misschien bekijkt u de zaken vanaf morgen net iets anders.