Nieuwjaarswens 2018 RdJ

Nieuwjaarswens 2018 ‘Durf’ & ‘Lef’

Het jaar 2017 is voor ons voorbijgevlogen en nu is het de tijd van het jaar om terug en vooruit te blikken. Niet alleen ons nieuwjaarswens maar ook in dit artikel een ‘werkgevers-regeerakkoord’, ons goede doel, moderne medezeggenschap en ‘Durf’ & ‘Lef’ voor 2018. Namens het team van RdJ Training & ORganisatie Advies wensen wij iedereen een ontzettend invloedrijk 2018 toe met een goede dosis ‘Durf’ en ‘Lef’. Wij hopen iedereen in 2018 weer te mogen verwelkomen en dat we wederom met veel trots, inzet en onze expertise ondernemingsraden kunnen helpen bij het uitvoeren van hun medezeggenschapstaken.

OR commissies

Ondernemingsraad, zó werkt u succesvol met commissies! Een stappenplan.

Veel ondernemingsraden werken met één of meer commissies, dus de kans is groot dat dit ook geldt voor úw OR. Hoe zorgt u er dan voor dat u echt iets aan die commissies heeft? Hoe zorgt u ervoor dat de commissieleden precies weten wat er van hen wordt verwacht? En heel belangrijk: hoe voorkomt u dat de commissies zinloos werk doen doordat hun werk telkens nog eens door de gehele ondernemingsraad opnieuw wordt gedaan? Hoe zorgt u ervoor dat commissieleden niet gefrustreerd raken en dat de OR niet teleurgesteld raakt in zijn commissies? In dit artikel krijgt u antwoord op al deze belangrijke vragen.

informeel overleg

OR aanpak van informeel overleg met de bestuurder!

Stel: uw ondernemingsraad is druk bezig een belangrijke adviesaanvraag te behandelen. Dan belt de bestuurder de voorzitter van de OR. Of u even tijd voor hem heeft. Nieuwsgierig – en ook wel een beetje gevleid – belandt u op zijn kamer. Het informeel overleg is begonnen…

Veel OR-en voeren naast formeel overleg met hun bestuurder ook nog informeel overleg. Meestal loopt dit prima, maar informeel overleg kan ook voor problemen zorgen, vooral als u dit wordt opgedrongen door een directeur die alleen maar zijn zin wil doordrijven bij een belangrijke adviesaanvraag. Wat u dan moet doen?

Daniel Saphiro

RdJ Training & Organisatie Advies organiseert een uniek klantevent met Daniel Shapiro

RdJ Training & Organisatie Advies organiseert een uniek klantevent met Daniel Shapiro. Met dertig klanten waren wij aanwezig bij seminar van FP&P en Maven Publishing met als hoofdgast Daniel Shapiro. Zijn laatste boek ‘Negotiating the Nonnegotiable’ is zojuist verschenen in het Nederlands en vertaald als Duurzaam onderhandelen. Hierin legt Shapiro (45) uit hoe je je moet opstellen in complexe psychologische conflicten.

Wij vinden het belangrijk om onze klanten een platform te bieden waarbij zij ervaringen kunnen uitwisselen op een bijzondere locatie met een inspirerende spreker.

Daniel Shapiro is oprichter en directeur van het Harvard Negotiation Program, universitair hoofddocent aan Harvard Medical School én door het World Economic Forum uitgeroepen tot Young Global Leader. Hij is in Nederland voor de lancering van zijn boek Duurzaam onderhandelen. Het uniek event voor de ondernemingsraad (OR).