OR commissies

Ondernemingsraad, zó werkt u succesvol met commissies! Een stappenplan.

Veel ondernemingsraden werken met één of meer commissies, dus de kans is groot dat dit ook geldt voor úw OR. Hoe zorgt u er dan voor dat u echt iets aan die commissies heeft? Hoe zorgt u ervoor dat de commissieleden precies weten wat er van hen wordt verwacht? En heel belangrijk: hoe voorkomt u dat de commissies zinloos werk doen doordat hun werk telkens nog eens door de gehele ondernemingsraad opnieuw wordt gedaan? Hoe zorgt u ervoor dat commissieleden niet gefrustreerd raken en dat de OR niet teleurgesteld raakt in zijn commissies? In dit artikel krijgt u antwoord op al deze belangrijke vragen.

Advies binnen een week

Spoedeisende adviesaanvraag en onder druk adviseren als OR ? De gouden tips hoe hier mee om te gaan

Uw ondernemingsraad wordt onder druk gezet met een spoedeisende adviesaanvraag. Als OR wordt u gevraagd om heel snel te adviseren. De adviesaanvraag gaat daarom vergezeld van een dwingende tijdsplanning en de bestuurder zet de OR-leden onder druk om vooral haast te maken: ‘Als we dit niet snel doen, gaan er nóg meer mensen uit’. Wat moet u dan doen? De gouden tips hoe u dient te reageren als u onder druk wordt gezet om met spoed te adviseren.

individuele problemen Rol OR

Rol OR bij persoonlijke en/of individuele problemen van uw collega’s

Stel: op een regenachtige morgen komt een collega naar u toe. “Jij zit toch in de ondernemingsraad?” En vervolgens barst hij los: “Ik zou worden bijgeschoold. Maar daar komt niets van terecht. Kunnen jullie als OR daar niets aan doen?” Wat moet/kunt u als OR-lid met zo’n persoonlijke vraag? Want een andere keer gaat het over iemands beoordeling, of over een conflict met een manager. En weer een ander wil iets weten over zijn kostenvergoeding, of over zijn pensioen. De ondernemingsraad wordt aangesproken over een individueel probleem van een werknemer. Dít is de rol die u als OR kunt vervullen!

informeel overleg

OR aanpak van informeel overleg met de bestuurder!

Stel: uw ondernemingsraad is druk bezig een belangrijke adviesaanvraag te behandelen. Dan belt de bestuurder de voorzitter van de OR. Of u even tijd voor hem heeft. Nieuwsgierig – en ook wel een beetje gevleid – belandt u op zijn kamer. Het informeel overleg is begonnen…

Veel OR-en voeren naast formeel overleg met hun bestuurder ook nog informeel overleg. Meestal loopt dit prima, maar informeel overleg kan ook voor problemen zorgen, vooral als u dit wordt opgedrongen door een directeur die alleen maar zijn zin wil doordrijven bij een belangrijke adviesaanvraag. Wat u dan moet doen?