uitbesteding en de OR

Uitbesteding onvermijdelijk? Lang niet altijd!

U ontvangt een adviesaanvraag over een uitbesteding. Voorbeelden zijn de uitbesteding van de keuken, beveiliging, het magazijn, het onderhoud, de logistiek, de ICT of de administratie. Het voorgenomen besluit wordt onderbouwd met een rekensom, die het verschil laat zien tussen de kosten vóór de uitbesteding en de kosten na de uitbesteding. Dat gat lijkt op het eerste gezicht wel erg groot! Je ziet geen mogelijkheid om de werkgelegenheid van betrokken te redden.
Of toch wel? Deze week geven we handvatten om zelf te kunnen uitzoeken of het voorstel van je bestuurder wel klopt. De meest gemaakte fouten die je bestuurder kan maken in zijn uitbestedingsvoorstel.

Nieuwjaarswens 2018 RdJ

Nieuwjaarswens 2018 ‘Durf’ & ‘Lef’

Het jaar 2017 is voor ons voorbijgevlogen en nu is het de tijd van het jaar om terug en vooruit te blikken. Niet alleen ons nieuwjaarswens maar ook in dit artikel een ‘werkgevers-regeerakkoord’, ons goede doel, moderne medezeggenschap en ‘Durf’ & ‘Lef’ voor 2018. Namens het team van RdJ Training & ORganisatie Advies wensen wij iedereen een ontzettend invloedrijk 2018 toe met een goede dosis ‘Durf’ en ‘Lef’. Wij hopen iedereen in 2018 weer te mogen verwelkomen en dat we wederom met veel trots, inzet en onze expertise ondernemingsraden kunnen helpen bij het uitvoeren van hun medezeggenschapstaken.

gestresste directeur

OR en bestuurder: tips voor omgang met een boze of liever een gestreste directeur

Het overleg tussen de ondernemingsraad en de bestuurder verloopt meestal in een rustige en positieve sfeer. Gelukkig maar! U moet er toch niet aan denken dat u om de haverklap briesend tegenover elkaar staat! Het kan echter best een keer gebeuren dat de bestuurder tijdens een moeizaam overleg opeens heftige verwijten gaat maken en op de man gaat spelen. Hoe moet het overleg nu verder? Dat er iets moet gebeuren, staat vast. Dit blokkeert immers de goede samenwerking. Maar wat is de beste aanpak?