achterban ondernemingsraad bijeenkomst

OR & Achterban: Onmisbare tips voor steun en draagvlak van de achterban

Vaak wordt als voornaamste reden voor het houden van een achterbanbijeenkomst genoemd dat u “de gevoelens van de achterban wilt peilen”. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk heeft de OR een veel concreter doel voor ogen: het laten zien dat de OR zorgvuldig bezig is met de adviesaanvraag en het verkrijgen van steun voor uw standpunten en het creëren van een draagvlak voor een goede onderhandelingspositie ten opzichte van de directie. Hoe pakt u dit aan? Hoe spreekt u zo’n volle zaal toe? Met deze tips weet u steun en draagvlak te creëren onder de achterban.