gestresste directeur

OR en bestuurder: tips voor omgang met een boze of liever een gestreste directeur

Het overleg tussen de ondernemingsraad en de bestuurder verloopt meestal in een rustige en positieve sfeer. Gelukkig maar! U moet er toch niet aan denken dat u om de haverklap briesend tegenover elkaar staat! Het kan echter best een keer gebeuren dat de bestuurder tijdens een moeizaam overleg opeens heftige verwijten gaat maken en op de man gaat spelen. Hoe moet het overleg nu verder? Dat er iets moet gebeuren, staat vast. Dit blokkeert immers de goede samenwerking. Maar wat is de beste aanpak?

Advies binnen een week

Spoedeisende adviesaanvraag en onder druk adviseren als OR ? De gouden tips hoe hier mee om te gaan

Uw ondernemingsraad wordt onder druk gezet met een spoedeisende adviesaanvraag. Als OR wordt u gevraagd om heel snel te adviseren. De adviesaanvraag gaat daarom vergezeld van een dwingende tijdsplanning en de bestuurder zet de OR-leden onder druk om vooral haast te maken: ‘Als we dit niet snel doen, gaan er nóg meer mensen uit’. Wat moet u dan doen? De gouden tips hoe u dient te reageren als u onder druk wordt gezet om met spoed te adviseren.