Organisaties verschillen, OR-en verschillen, bestuurders verschillen en iedere situatie is anders.

Niet iedere organisatie is hetzelfde, niet iedere bestuurder is hetzelfde. De ene situatie is de andere niet en de samenstelling van ondernemingsraden verschillen. De context waarin u opereert als ondernemingsraad bepaald grotendeels de invloed die u kunt hebben als ondernemingsraad. Op basis van onze kennis en ervaring weten wij die met u optimaal te benutten. Gezamenlijk komen we tot oplossingen en kunt u bij ons terecht voor professionele hulp op ieder gebied van de medezeggenschap.

U wilt een gedegen inhoudelijk advies en de juiste begeleiding

We zijn specialist op verschillende vakgebieden en voorzien u niet alleen van gedegen inhoudelijk advies, maar onderhandelen in de praktijk ook met u mee. Samen met u brengen we structuur aan en creëren overzicht bij (complexe) adviesaanvragen en instemmingsaanvragen. Samen met u bepalen we wat de beste strategie is om invloed te krijgen op het beleid en op te komen voor de belangen van uw collega’s. We komen samen met u tot resultaten en maken duidelijke afspraken voor het uiteindelijke advies zodat u en uw collega’s hierop terug kunnen vallen.

Wij hebben veel ervaring met onderstaande onderwerpen
  • Reorganisaties
  • Fusies en overnames
  • Bezuinigingen
  • Taakstellingen
  • Invoering zelfsturende teams
  • Uit- en inbestedingen
  • Minder mensen hetzelfde of zelfs meer werk
  • Minder werk minder mensen
  • Andere werkprocessen
  • Andere aansturing van de organisatie/mensen
  • Andere organogram
  • Beëindigen (deel van) productie
  • Verplaatsen van productie naar buitenland
  • Sluiting van het bedrijf
  • Inkrimping van werkzaamheden
  • Verkoop onderneming
 • Wijziging functiegebouw
 • Ander beoordelingssysteem
 • Wijziging salarisgebouw
 • Functiewijziging
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
 • Aanpassing regelingenboek
 • Prestatiegericht beloningssysteem
 • Anders roosteren
 • Urenbank
 • Pensioenproblemen
 • Sociaal plannen
 • Afvloeiingsregelingen
Wij werken onder andere voor
Altra Cura
SKOS
Gemeente Borne
Gemeente Utrecht
Volvo
De rechtspraak
AviaPartner
Gemeente Haren
NRG
Air Products
VEH
Jongeneel
Maak een gratis vrijblijvende afspraak met ons

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer

Bedrijf (verplicht)

Uw toelichting

Klanten aan het woord
 • Rick heeft een zeer goed ontwikkeld gevoel voor machtsposities en (persoonlijke) verhoudingen binnen ondernemingen; van daaruit slaagt hij erin om een OR te helpen en niet alleen met raad maar ook met daad terzijde te staan bij het bereiken en behouden van een strategische, invloedrijke spilfunctie.
  Jeroen Bijl (voormalig) OR voorzitter (Corio) Klepierre Management Nederland BV
  Legal Counsel
 • Rick is als energieke persoonlijkheid een motiverende partner die snel het vertrouwen van mensen wint. Hij is (zowel zichtbaar als onzichtbaar) deel van de OR en slaagt erin om de OR zelf afwegingen te laten maken en beslissingen te laten nemen.
  Martin Oudejans voormalig voorzitter V&D / La Place
  Business Analist V&D Operations
 • Wij hebben meer dan de basis geleerd om een succesvolle OR te worden. De real-life situaties en praktische voorbeelden zorgen voor een betere beleving bij elk onderwerp. Het gehele OR team was uitermate tevreden na twee volle cursusdagen. Het geleerde werkt uitstekend in praktijk!
  Melanie Dukel Voorzitster BSH Huishoudapparaten B.V.
 • Bij het voeren van onderhandelingen zal Rick altijd zicht houden op de lange termijn doelen en tegelijkertijd de goede onderhandelrelatie voor de OR bewaken. Onze OR heeft geleerd de “fairness of the deal” te begrijpen.
  Jeroen Bijl Voorzitter Klepierre Management Nederland BV
  Legal Counsel
Relevante artikelen
Sjabloon Advies Ondernemingsraad
Graag uw advies binnen een week!
OR advies niet overgenomen, wat nu?
Uitbesteden onvermijdelijk? Lang niet altijd
Rol van de OR bij vraag om loonoffer
OR wees kritisch op toezeggingen in een fusie en overname
Meer afspreken dan alleen de transitievergoeding
OR, leg de afspraken in uw advies duidelijk vast!
De OR en het nut van de Ondernemingskamer
OR bij betalingsmoeilijkheden en faillissement

Meer dan 100 reorganisaties beoordeeld.

Meer dan 75 overnames en fusies doorgelicht.

Meer dan 100 bezuinigingen doorgelicht en beoordeeld.

Tientallen arbeidsvoorwaarden pakketten vergeleken.

Heel veel onderhandelingen gevoerd.

Vele regelingen en sociale plannen weten te realiseren.

Vele ondernemingsraden bijgestaan met raad en daad

vele adviezen geschreven waar ondernemingsraden juiste afspraken wisten te maken en erop terug kunnen vallen.