UW VRAGEN, ONZE ANTWOORDEN

Geen geouwehoer maar rechtstreeks vanuit de praktijk

GEEN GEOUWEHOER MAAR RECHTSTREEKS VANUIT DE PRAKTIJK

In de wereld van training- en adviesbureaus verzanden we nogal eens in abstracte modellen. Modellen die op het eerste gezicht veel lijken te brengen, maar waar het in de praktijk nogal eens aan context ontbreekt en lastig toepasbaar zijn. Dat is niet onze methodiek; ondanks dat we al die kennis in huis hebben, blijft een model slechts een middel. Bij RdJ Training & ORganisatie Advies brengen we de context terug door zaken vanuit de praktijk aan te vliegen. Wij richten ons direct op het concreet oplossen van zaken waar u in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft; duurzaam en altijd op maat.

Praktijkverhalen en tips

Omdat ons steeds vaker gevraagd werd onze ervaringen te delen, zijn we hierover recent gaan bloggen. Regelmatig voegen we actuele thema’s toe. Ongetwijfeld zitten er praktijkverhalen bij waar u de problematiek van uw ondernemingsraad en organisatie in herkent en waar u wat aan heeft. Voel u vrij behalve ze te lezen, de blogs vooral ook te delen. Na het lezen van een artikel behoefte aan meer diepgang? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

 

Wilt u niets missen?

Ontvang gratis als eerste onze blogs en praktische tips.

Zorg voor een goede inwerkprocedure voor nieuwe ondernemingsraadsleden

Na de OR-verkiezingen is er bijna altijd sprake van een ‘stoelendans’: één of meer OR-leden verlaten de OR en maken plaats voor nieuwe leden. De nieuwkomers worden dan door ‘de oude garde’ met open armen ontvangen en met een gloedvol betoog welkom geheten. Daarna worden de nieuwe leden zorgvuldig ingewerkt, zodat de OR al snel na de verkiezingen als een écht team functioneert.

Lees verder!
hordes

Oprechte excuses van de bestuurder aan je ondernemingsraad?

Welke excuses maakt uw directeur aan de ondernemingsraad? Excuses hebben een belangrijke functie tussen mensen. Leer de verschillende soorten excuses herkennen en hoe u moet omgaan met een directeur die de verkeerde of zelfs helemaal geen excuses maakt. En tot slot leert u hoe u uw eigen fouten kunt toegeven, wat voor u net zo moeilijk is als voor een directeur. Maar als u uw eigen fouten op de juiste manier toegeeft, kan dit uw invloed aanmerkelijk vergroten.

Lees verder!

Vergaderen als ondernemingsraad: een effectieve aanpak

U kent het misschien wel: na afloop van een OR- of overlegvergadering stelt u geërgerd vast dat weer niet alles uit de vergadering is gehaald wat u voor ogen had. Hoe komt dit nu en wat kunt u hier aan doen. In dit artikel krijgt u een groot aantal tips om wél effectief te vergaderen. Dit is de aanpak voor het dagelijks bestuur, ondernemingsraadsleden, voorzitter en secretaris!

Lees verder!
Vroege betrokkenheid ondernemingsraad OR

Vroege betrokkenheid: die moet uw OR zelf verdienen!

Het is een veelgehoorde klacht onder ondernemingsraden: op het moment dat een voorgenomen besluit aan de OR wordt voorgelegd in het kader van een advies- of instemmingsprocedure, is er vaak niet meer zo veel aan te doen en kan de ondernemingsraad alleen nog op details een beetje bijsturen. Veel OR’en zouden graag in een veel eerder stadium bij de besluitvorming worden betrokken. Het zal u misschien verbazen, maar vaak is een bestuurder daar best toe bereid. Maar die vroege betrokkenheid moet u wel verdienen!

Lees verder!

Taak van de ondernemingsraad in een cultuuromslag

De directie kondigt een reorganisatie aan, en geeft hierbij duidelijk aan dat de bedrijfscultuur aangepakt moet worden. Dat zal u op dat moment niet verbazen, maar hoe moet zo’n cultuuromslag dan worden aangepakt en hoe kunt u hier als ondernemingsraad invloed op uitoefenen?
De taak van de ondernemingsraad bij reorganisatie met cultuuromslag. Zó pakt u het aan!

Lees verder!

Ondernemingsraad, wees kritisch op toezeggingen in een fusie of overname!

Uw onderneming krijgt te maken met een fusie. In de praktijk is een fusie altijd een overname, en dat is bijna nooit leuk voor de werknemers van de overgenomen partij. Na de aankondiging doorloopt uw OR de gehele adviesprocedure en besluit u uiteindelijk – vooral op grond van een aantal garanties en afspraken – te adviseren om te fuseren. Na een half jaar blijkt alles anders te lopen dan u op basis van de toezeggingen had gedacht. U bent gewoon op het verkeerde been gezet en uw collega’s vragen zich af of de OR niet heeft zitten slapen. Hoe komt dit en hoe kunt u dit voorkomen?

Lees verder!

Rol OR bij persoonlijke en/of individuele problemen van uw collega’s

Stel: op een regenachtige morgen komt een collega naar u toe. “Jij zit toch in de ondernemingsraad?” En vervolgens barst hij los: “Ik zou worden bijgeschoold. Maar daar komt niets van terecht. Kunnen jullie als OR daar niets aan doen?” Wat moet/kunt u als OR-lid met zo’n persoonlijke vraag? Want een andere keer gaat het over iemands beoordeling, of over een conflict met een manager. En weer een ander wil iets weten over zijn kostenvergoeding, of over zijn pensioen. De ondernemingsraad wordt aangesproken over een individueel probleem van een werknemer. Dít is de rol die u als OR kunt vervullen!

Lees verder!
individuele problemen Rol OR
Onderhandelen

Hoe krijg je daadwerkelijk invloed als ondernemingsraad? en het machtsspel binnen organisaties

Voor het eerst in de OR onderhandelen? Je komt voor het eerst in een ondernemingsraad en opeens zit je aan tafel met de directie. Het gaat over grote belangen, verschillende machtsvelden. Er is een hiërarchische verhouding. Hoe ga je hiermee om? Leer beter onderhandelen. Rick heeft ruime ervaring in het begeleiden van ondernemingsraden en alle strategieën en tactieken die daarbij horen. Je krijgt veel praktijkvoorbeelden en een kijkje achter de schermen over hoe onderhandelingen daadwerkelijk verlopen. De aflevering is interessant voor iedereen die beter wil leren onderhandelen. Het speelveld is dit keer de organisatie en de ondernemingsraad, maar de spelregels gelden overal.

Lees verder!

Uitbesteding onvermijdelijk? Lang niet altijd!

U ontvangt een adviesaanvraag over een uitbesteding. Voorbeelden zijn de uitbesteding van de keuken, beveiliging, het magazijn, het onderhoud, de logistiek, de ICT of de administratie. Het voorgenomen besluit wordt onderbouwd met een rekensom, die het verschil laat zien tussen de kosten vóór de uitbesteding en de kosten na de uitbesteding. Dat gat lijkt op het eerste gezicht wel erg groot! Je ziet geen mogelijkheid om de werkgelegenheid van betrokken te redden.
Of toch wel? Deze week geven we handvatten om zelf te kunnen uitzoeken of het voorstel van je bestuurder wel klopt. De meest gemaakte fouten die je bestuurder kan maken in zijn uitbestedingsvoorstel.

Lees verder!
uitbesteding en de OR
gestresste directeur

OR en bestuurder: tips voor omgang met een boze of liever een gestreste directeur

Het overleg tussen de ondernemingsraad en de bestuurder verloopt meestal in een rustige en positieve sfeer. Gelukkig maar! U moet er toch niet aan denken dat u om de haverklap briesend tegenover elkaar staat! Het kan echter best een keer gebeuren dat de bestuurder tijdens een moeizaam overleg opeens heftige verwijten gaat maken en op de man gaat spelen. Hoe moet het overleg nu verder? Dat er iets moet gebeuren, staat vast. Dit blokkeert immers de goede samenwerking. Maar wat is de beste aanpak?

Lees verder!

Spoedeisende adviesaanvraag en onder druk adviseren als OR ? De gouden tips hoe hier mee om te gaan

Uw ondernemingsraad wordt onder druk gezet met een spoedeisende adviesaanvraag. Als OR wordt u gevraagd om heel snel te adviseren. De adviesaanvraag gaat daarom vergezeld van een dwingende tijdsplanning en de bestuurder zet de OR-leden onder druk om vooral haast te maken: ‘Als we dit niet snel doen, gaan er nóg meer mensen uit’. Wat moet u dan doen? De gouden tips hoe u dient te reageren als u onder druk wordt gezet om met spoed te adviseren.

Lees verder!
Advies binnen een week