Ontslag recht regeerakkoord

Het nieuwe Regeerakkoord Ontslagrecht: Sneller op straat, en afgescheept met een fooitje

Onder het nieuwe Regeerakkoord kabinet-Rutte III komen werkgevers weer sterker te staan als zij een werknemer willen ontslaan. Werknemers komen sneller op straat, én worden afgescheept met een fooitje. Het wordt wederom makkelijker om de arbeidsovereenkomst met een werknemer aan te gaan en te beëindigen. Inzake de beëindiging moeten werknemers nog eens genoegen nemen met een lagere vergoeding. Hoe kan dit en waarom?

Rick de Jong

Spinning Marathon voor Stichting Dag Zonder Zorgen

RdJ Training & Organisatie steunt het goede doel Stichting Dag Zonder Zorgen. Afgelopen zaterdag werd een fantastisch event gehouden om geld in te zamelen om de stichtingsdoelen te realiseren. Normaliter treft u een inhoudelijk artikel aan. Wij maken graag éénmaal een uitzondering.
Stichting Dag Zonder Zorgen is een Nieuwegeins initiatief dat zich belangeloos inzet om bijzondere dagjes uit te organiseren voor gezinnen die zich dat niet kunnen veroorloven. Afgelopen zaterdag werd er volop gesport voor de stichting ‘Dag Zonder Zorgen.’

Het slopen van Solidariteit

Binnen steeds meer sectoren twijfelen werkgevers erover of ze nog wel door willen gaan met de cao’. Zo opende de Telegraaf afgelopen week. Steeds meer zaken worden ter discussie gesteld die op het eerste gezicht opzichzelfstaande ingrepen zijn maar in combinatie vormen zij een zeer groot geheel die de solidariteit slopen en bijdraagt aan de verruwing van onze samenleving. Deze blog gaat in op deze zaken. En heel misschien bekijkt u de zaken vanaf morgen net iets anders.